Tính " thẩm mỹ" của những "ổ trâu"

Tính thẩm mỹ của những "ổ trâu". Ảnh: NĐT
Tính thẩm mỹ của những "ổ trâu". Ảnh: NĐT
Tính thẩm mỹ của những "ổ trâu". Ảnh: NĐT
Lên top