Tiêu chuẩn mới về GS.PGS: Cần đảm bảo tính thực chất, khoa học

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ GD-ĐT nhanh chóng trình quy định mới về tiêu chuẩn, quy trình công nhận GS.PGS. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ GD-ĐT nhanh chóng trình quy định mới về tiêu chuẩn, quy trình công nhận GS.PGS. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ GD-ĐT nhanh chóng trình quy định mới về tiêu chuẩn, quy trình công nhận GS.PGS. Ảnh: VGP