Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho: Thánh thần mà có quyền năng...

Tiền lẻ rải đầy tượng Bà Chúa Kho. Ảnh: Cường Ngô
Tiền lẻ rải đầy tượng Bà Chúa Kho. Ảnh: Cường Ngô
Tiền lẻ rải đầy tượng Bà Chúa Kho. Ảnh: Cường Ngô
Lên top