Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp quá cao, có nên bỏ thi tốt nghiệp?

TS Lương Hoài Nam cho rằng "một kỳ thi chỉ nên phục vụ một mục đích" (Ảnh: NVCC)
TS Lương Hoài Nam cho rằng "một kỳ thi chỉ nên phục vụ một mục đích" (Ảnh: NVCC)