Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thưởng Tết, có hy vọng gì cho công nhân?

Cuộc sống của một bộ phận lớn công nhân còn gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Quang Đại
Cuộc sống của một bộ phận lớn công nhân còn gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Quang Đại