Thưởng tết bằng thuốc trừ sâu, phân bón: Nghịch lý nước chảy chỗ trũng

Đời sống công nhân lao động hiện nay vẫn rất khó khăn. Ảnh: QĐ
Đời sống công nhân lao động hiện nay vẫn rất khó khăn. Ảnh: QĐ
Đời sống công nhân lao động hiện nay vẫn rất khó khăn. Ảnh: QĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM