"Thuốc" ung thư được làm bằng tro than: Cần minh bạch hóa thực phẩm chức năng

Những viên thuốc được giới thiệu là hỗ trợ chữa bệnh ung thư làm từ than tre
Những viên thuốc được giới thiệu là hỗ trợ chữa bệnh ung thư làm từ than tre