Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thu nhập tăng thêm không phải là “chiếc bánh” ai cũng được chia phần

Đại biểu HĐND TP.HCM thảo luận về thu nhập tăng thêm chi cho CBCCVC (ảnh:PK).
Đại biểu HĐND TP.HCM thảo luận về thu nhập tăng thêm chi cho CBCCVC (ảnh:PK).