Thông tin người dùng bị tiết lộ như món hàng để trục lợi

Agoda bị tố tiết lộ thông tin thẻ tín dụng khách hàng cho đối tác.
Agoda bị tố tiết lộ thông tin thẻ tín dụng khách hàng cho đối tác.
Agoda bị tố tiết lộ thông tin thẻ tín dụng khách hàng cho đối tác.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM