Thông qua dự án nhà hát 1.500 tỉ giữa lúc triều cường, người dân càng băn khoăn

Nhà hát Thành phố hiện tại liệu đã phát huy hết công năng?
Nhà hát Thành phố hiện tại liệu đã phát huy hết công năng?
Nhà hát Thành phố hiện tại liệu đã phát huy hết công năng?
Lên top