báo cáo nhanh

Thống kê bão ở xứ Thanh: Từ 1.000 tỉ sẽ giảm còn bao nhiêu?