Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thiếu giám sát chặt chẽ, cán bộ kê khai tài sản được chăng hay chớ…

Kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh: UBKTTƯ).
Kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh: UBKTTƯ).