Thi tuyển để giải quyết tình trạng “nhiều người ít ghế” khi sáp nhập sở ngành

(Đồ họa của VTV.vn).
(Đồ họa của VTV.vn).
(Đồ họa của VTV.vn).
Lên top