Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thi tuyển để giải quyết tình trạng “nhiều người ít ghế” khi sáp nhập sở ngành

(Đồ họa của VTV.vn).
(Đồ họa của VTV.vn).