Thi nhan sắc quốc tế: Cứ thoái mái tham dự, nhưng...

Nguyễn Thị Thành - người nhiều lần bị mang tiếng "thi chui".
Nguyễn Thị Thành - người nhiều lần bị mang tiếng "thi chui".