Thầy cô mong nhận quà gì Ngày Nhà giáo?

Với cô Trần Thị Bích Liên (trái ảnh), món quà 20.11 ý nghĩa nhất là học sinh cũ vẫn nhớ tới mình. Ảnh: B.H
Với cô Trần Thị Bích Liên (trái ảnh), món quà 20.11 ý nghĩa nhất là học sinh cũ vẫn nhớ tới mình. Ảnh: B.H
Với cô Trần Thị Bích Liên (trái ảnh), món quà 20.11 ý nghĩa nhất là học sinh cũ vẫn nhớ tới mình. Ảnh: B.H