“Thấu cảm” và sức lan tỏa ngoài mong đợi của một đề thi

Bìa cuốn sách mới ra mắt (xuất hiện trong đề thi) của Đặng Hoàng Giang.
Bìa cuốn sách mới ra mắt (xuất hiện trong đề thi) của Đặng Hoàng Giang.
Bìa cuốn sách mới ra mắt (xuất hiện trong đề thi) của Đặng Hoàng Giang.
Lên top