Thanh tra như cán cân, sao để người thân làm lệch được?

(ảnh minh họa - nguồn: Cafef.vn).
(ảnh minh họa - nguồn: Cafef.vn).
(ảnh minh họa - nguồn: Cafef.vn).