Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Thành phố đáng sống”, “thông minh”… và còn gì nữa?

TP HCM đang xây dựng đề án đô thị thông minh. Ảnh: Giang Hồng
TP HCM đang xây dựng đề án đô thị thông minh. Ảnh: Giang Hồng