“Thành phố đáng sống”, “thông minh”… và còn gì nữa?

TP HCM đang xây dựng đề án đô thị thông minh. Ảnh: Giang Hồng
TP HCM đang xây dựng đề án đô thị thông minh. Ảnh: Giang Hồng
TP HCM đang xây dựng đề án đô thị thông minh. Ảnh: Giang Hồng