Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tham Luang, cuộc giải cứu và trái tim người thợ lặn

Thợ lặn Saman Gunan thời điểm tại hiện trường cuộc giải cứu ở Tham Luang.
Thợ lặn Saman Gunan thời điểm tại hiện trường cuộc giải cứu ở Tham Luang.