Tham Luang, cuộc giải cứu và trái tim người thợ lặn

Thợ lặn Saman Gunan thời điểm tại hiện trường cuộc giải cứu ở Tham Luang.
Thợ lặn Saman Gunan thời điểm tại hiện trường cuộc giải cứu ở Tham Luang.