Thảm bại quá, buýt nhanh ơi!

Nhà chờ xe buýt nhanh. (Ảnh Vietnamplus)
Nhà chờ xe buýt nhanh. (Ảnh Vietnamplus)
Nhà chờ xe buýt nhanh. (Ảnh Vietnamplus)
Lên top