Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thảm bại quá, buýt nhanh ơi!

Nhà chờ xe buýt nhanh. (Ảnh Vietnamplus)
Nhà chờ xe buýt nhanh. (Ảnh Vietnamplus)