Thạc sĩ muốn lên chức? Làm ơn đi học lại… đại học chính quy!

Chỉ riêng huyện Trà Bồng của Quảng Ngãi đã có đến 27 lượt bổ nhiệm cán bộ bị "thổi còi" vì không có bằng đại học chính quy. Ảnh: Dân Việt
Chỉ riêng huyện Trà Bồng của Quảng Ngãi đã có đến 27 lượt bổ nhiệm cán bộ bị "thổi còi" vì không có bằng đại học chính quy. Ảnh: Dân Việt