Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tết cổ truyền và văn hóa tiêu dùng của người Việt

Chợ Tết thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Ảnh: Q.Đại
Chợ Tết thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Ảnh: Q.Đại