Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Tất cả đều đúng qui trình”, chỉ thiếu một lời xin lỗi nhân dân

Ông Võ Kim Cự trả lời báo chí
Ông Võ Kim Cự trả lời báo chí