Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Táo quân và thân phận “làm dâu trăm họ”: Có nên dừng chương trình?

Chí Trung trong chương trình Táo quân.
Chí Trung trong chương trình Táo quân.