Tạo niềm tin cho doanh nhân

Tân Thủ tướng nhận bức công thư đầu tiên từ tay Chủ tịch VCCI ngay sau khi nhậm chức sáng 7.4 (ảnh minh họa)
Tân Thủ tướng nhận bức công thư đầu tiên từ tay Chủ tịch VCCI ngay sau khi nhậm chức sáng 7.4 (ảnh minh họa)
Tân Thủ tướng nhận bức công thư đầu tiên từ tay Chủ tịch VCCI ngay sau khi nhậm chức sáng 7.4 (ảnh minh họa)
Lên top