Tăng lương cho giáo viên là cần thiết, nhưng….

Đời sống, điều kiện dạy học của giáo viên vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Báo Lào Cai
Đời sống, điều kiện dạy học của giáo viên vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Báo Lào Cai
Đời sống, điều kiện dạy học của giáo viên vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Báo Lào Cai
Lên top