Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tầng hầm cao ốc và sự “mắc mớ” với tầm nhìn qui hoạch đô thị

Qui định nhà cao tầng phải có tầng hầm đủ đáp ứng nhu cầu là phù hợp với xu thế phát triển (ảnh: Cường Ngô).
Qui định nhà cao tầng phải có tầng hầm đủ đáp ứng nhu cầu là phù hợp với xu thế phát triển (ảnh: Cường Ngô).