Tấm bảng thành tích và cách đối xử giữa người với người

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc một cô giáo bị "gợi ý" phá thai vì thành tích của trường. Ảnh: LĐO
Trường mầm non nơi xảy ra sự việc một cô giáo bị "gợi ý" phá thai vì thành tích của trường. Ảnh: LĐO
Trường mầm non nơi xảy ra sự việc một cô giáo bị "gợi ý" phá thai vì thành tích của trường. Ảnh: LĐO