Tài xế đánh nữ hành khách, sao phải chấp nhận dịch vụ kiểu côn đồ?

Phụ nữ cần cẩn thận khi đi taxi 1 mình. Ảnh: vgorode.ua
Phụ nữ cần cẩn thận khi đi taxi 1 mình. Ảnh: vgorode.ua