Tại sao Bộ GDĐT cứ ôm đồm kỳ thi mãi?

GS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: NV
GS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: NV
GS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: NV
Lên top