Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Suy nghĩ về “gộp” Tết âm, Tết dương

Công nhân KCN Thăng Long (Hà Nội) trong ngày hội Tết sum vầy 2016 do Tổng LĐLĐVN tổ chức
Công nhân KCN Thăng Long (Hà Nội) trong ngày hội Tết sum vầy 2016 do Tổng LĐLĐVN tổ chức