Sự bất bình đẳng giữa 2 cụm thi THPT quốc gia

Thi cử là việc đại sự (ảnh minh họa từ Internet)
Thi cử là việc đại sự (ảnh minh họa từ Internet)