Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sao thầy thuốc được mở phòng mạch còn thầy giáo dạy thêm lại coi là vi phạm?

Cùng là thầy. Sao thầy thuốc được mở phòng mạch còn thầy giáo dạy thêm lại coi như tội phạm? Ảnh: Hải Nguyễn
Cùng là thầy. Sao thầy thuốc được mở phòng mạch còn thầy giáo dạy thêm lại coi như tội phạm? Ảnh: Hải Nguyễn