Sản phẩm trị ung thư "số 1 thế giới" và niềm tin dỏm cho người mang "án tử"

Sản phẩm từ bột than tre được quảng cáo là sản phẩm "số một thế giới" Ảnh: LĐO
Sản phẩm từ bột than tre được quảng cáo là sản phẩm "số một thế giới" Ảnh: LĐO
Sản phẩm từ bột than tre được quảng cáo là sản phẩm "số một thế giới" Ảnh: LĐO