Sân golf trong sân bay: Chuyện “nói mãi”... đến lúc cần phải chốt!

Sân gôn Tân Sơn Nhất qua Google Map.
Sân gôn Tân Sơn Nhất qua Google Map.
Sân gôn Tân Sơn Nhất qua Google Map.
Lên top