Sầm Sơn “chặt chém” hay mạng xã hội là nơi thích “chém” ai thì “chém”?

Sầm Sơn đã và đang được nâng cấp thành thành phố du lịch hàng đầu đất nước.
Sầm Sơn đã và đang được nâng cấp thành thành phố du lịch hàng đầu đất nước.