Sai phạm của cấp xã và niềm tin vào công lý

Những câu chất vấn về sai phạm tại xã Hoàn Trạch đã làm "nóng" kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Quảng Bình khóa 17. Ảnh: Lê Phi Long
Những câu chất vấn về sai phạm tại xã Hoàn Trạch đã làm "nóng" kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Quảng Bình khóa 17. Ảnh: Lê Phi Long
Những câu chất vấn về sai phạm tại xã Hoàn Trạch đã làm "nóng" kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Quảng Bình khóa 17. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top