Rắn nước, cá chép được “phong thần”: Ai chịu trách nhiệm?

Chen nhau đặt vé số lên "rắn thần" để cầu may.
Chen nhau đặt vé số lên "rắn thần" để cầu may.