Quyết định thanh tra đúng điểm “nguy cơ tiêu cực”

Vụ xét xử VnPharma (ảnh: P.B).
Vụ xét xử VnPharma (ảnh: P.B).