Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quy trình “kiếm bánh mì“!

Vì "sai quy trình", chính quyền buộc người dân phải trả lại con đường về nguyên trạng. Ảnh: NLĐ.
Vì "sai quy trình", chính quyền buộc người dân phải trả lại con đường về nguyên trạng. Ảnh: NLĐ.