Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Quỳ gối xin dạy” cũng tạo áp lực… dung túng cho cái sai

(ảnh cắt từ clip).
(ảnh cắt từ clip).