Quốc phục này dành cho ai?

Siêu mẫu Khả Trang với bộ quốc phục nặng 44kg. Nguồn: Internet.
Siêu mẫu Khả Trang với bộ quốc phục nặng 44kg. Nguồn: Internet.