Quay xổ số khuyến khích dân lấy hóa đơn sẽ giảm thất thu thuế

Tình trạng người dân không lấy hóa đơn khá phổ biến trên thị trường bán lẻ.
Tình trạng người dân không lấy hóa đơn khá phổ biến trên thị trường bán lẻ.
Tình trạng người dân không lấy hóa đơn khá phổ biến trên thị trường bán lẻ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top