Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quan trọng là thái độ sau tết, đừng đổ lỗi cho nghỉ dài hay ngắn

Quan trọng là thái độ sau kỳ nghỉ, đừng đổ lỗi cho nghỉ tết dài hay ngắn. Ảnh minh họa.
Quan trọng là thái độ sau kỳ nghỉ, đừng đổ lỗi cho nghỉ tết dài hay ngắn. Ảnh minh họa.