Quá tải vì “gần như trong một năm qua nhà mạng không làm gì”

Thuê bao đăng kí thông tin cá nhân và bồ sung ảnh chân dung tại điểm giao dịch của MobiFone (ảnh:PK).
Thuê bao đăng kí thông tin cá nhân và bồ sung ảnh chân dung tại điểm giao dịch của MobiFone (ảnh:PK).
Thuê bao đăng kí thông tin cá nhân và bồ sung ảnh chân dung tại điểm giao dịch của MobiFone (ảnh:PK).
Lên top