Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Phút 89” của Công Vinh, ranh giới giữa sự thật và rào cản pháp lý