Phòng rộng – lòng hẹp, thầy hiệu trưởng ơi!

Thiếu lớp học, thiếu giáo viên, các lớp đều phải nhồi nhét từ 40-50 học sinh, trong khi phòng làm việc của nhiều hiệu trưởng lại quá rộng (Ảnh: Nguyễn Hùng).
Thiếu lớp học, thiếu giáo viên, các lớp đều phải nhồi nhét từ 40-50 học sinh, trong khi phòng làm việc của nhiều hiệu trưởng lại quá rộng (Ảnh: Nguyễn Hùng).
Thiếu lớp học, thiếu giáo viên, các lớp đều phải nhồi nhét từ 40-50 học sinh, trong khi phòng làm việc của nhiều hiệu trưởng lại quá rộng (Ảnh: Nguyễn Hùng).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top