Phó Hiệu trưởng tham gia “Hội Thánh Đức Chúa Trời”: Cần kỷ luật buộc thôi việc

Nhiều người bị lôi kéo tham gia "Hội Đức thánh Chúa Trời” (Ảnh minh họa)
Nhiều người bị lôi kéo tham gia "Hội Đức thánh Chúa Trời” (Ảnh minh họa)