Phải truy tới cùng những đơn vị nhập rác thải rồi “bỏ của chạy lấy người”

Container phế liệu nhập khẩu về cảng (ảnh: Vnexpress.net).
Container phế liệu nhập khẩu về cảng (ảnh: Vnexpress.net).
Container phế liệu nhập khẩu về cảng (ảnh: Vnexpress.net).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top