Tinh giản biên chế:

Phải tinh giản cả người lao động trong bộ máy nhà nước

Thi tuyển công chức vào cục Thuế Hà Nội (ảnh minh họa)
Thi tuyển công chức vào cục Thuế Hà Nội (ảnh minh họa)
Thi tuyển công chức vào cục Thuế Hà Nội (ảnh minh họa)
Lên top